ग्रामपंचायत प्रशासन

–निर्मलग्राम ग्रामपंचायत प्रशासन –

–सरपंच–

सौ. भारती श्रीकृष्ण चौगुले.

–उपसरपंच–

श्री. शशीकांत भाऊसो पाटील.

–ग्रामपंचायत सदस्य–

श्री. श्रीकृष्ण शिवलिंग पाटील.

श्री. शिवाजी बाळासो पाटील.

श्री. शंकर कृष्णा गुरव.

श्री. मधुकर बाबुराव कांबळे.

श्री. अभिमन्यू आकाराम मंडले.

सौ. चंदाताई दिनकर साळवी.

सौ. पुष्पाताई संजय पाटील.

–ग्रामसेवक–

श्री. अधिक लक्ष्मण लोखंडे.

–क्लार्क–

श्री. गौडाप्पा लिंगाप्पा पाटील.

–आरोग्य कर्मचारी–

श्री. दगडू यलाप्पा कांबळे.